mynewspapers.net

Vilka typer av livsmedel har nitrater?

Vilka typer av livsmedel har nitrater?


Spår av nitrat finns i många livsmedel, främst på grund av användningen av fodertillsatsen natriumnitrat. Natriumnitrat används oftast som konserveringsmedel, vilket gör att lättfördärvliga livsmedel för att undvika bakterietillväxt. Studier har dock visat att även små mängder nitrat förtäras av människor kan öka risken för cancer. Konsumtionen av livsmedel som innehåller nitrater bör därför hållas till ett minimum.

Rökt kött

Charkuterier, såsom kallskuret kött och ryckig, innehåller en relativt hög nivå av nitrater. Detta är på grund av att de flesta kött botas med natriumnitrat för att hålla dem frisk. För att undvika den höga nivån av nitrater i charkuterier, bara köpa kött som är färska och relativt låg natriumhalt.

Konserveringsmedel

Bortsett från dess användning i charkuterier, är natriumnitrat vanligt förekommande i andra konserver. Detta omfattar särskilt jarred och inlagda livsmedel, som dessa innehåller i allmänhet en hög natrium att få en lång hållbarhet. Gemensamma konserver som är höga i nitrater inkluderar pickles och andra jarred grönsaker som konserverat kött.

Grönsaker

Nitrat finns naturligt i många grönsaker som absorberar nitrater från marken. Således är de grönsaker som innehåller den högsta halten nitrat smuts-odlade grönsaker, som lök och potatis. I allmänhet nitratinnehållet i grönsaker är låga i jämförelse med charkuterier och andra konserverade livsmedel.

Att undvika nitrat

Kontrollera alltid natriumhalten i den mat du köper, som visas under nutrition fakta. Livsmedel som är hög i natriumhalten kan förväntas vara hög i nitrater. Förutom hög nitratinnehållet, kan alltför höga halter av natrium leda till hälsoproblem, såsom högt blodtryck och hjärtat komplikationer.