mynewspapers.net

Vilka är symtomen på en svag bilbatteri?Elektriska system i ett fordon som är relevanta för alla komponenter fungera smidigt. Dessa fungerar genom fordonets batteri och omfatta system som ventilation, lås, starter, strålkastare och mer. När fordonets batteri är svag, inte eller, uppvisar den olika symtom att se upp för.

Trög start

Vilka är symtomen på en svag bilbatteri?


Enligt experter på webbplatsen bil hand innehåller en av de viktigaste symptomen på ett svagt batteri trög start. Detta symptom har ett unikt sound, som om bilen hosta innan den startar. Regelbundna trög start är en avgörande faktor att batteriet är på väg att misslyckas och är mycket svag. Dessutom är en oväntad trög start efter en perfekt regelbunden drift en annan indikator på att batteriet är svagt och på väg att misslyckas.

Dim strålkastare

Vilka är symtomen på en svag bilbatteri?


Strålkastarna är en komponent som kan användas för att bedöma batteriets energinivå. Om strålkastarna är svagt när påslagen på natten power batterinivån kan vara mycket svag och fordonet bör vara avstängd på snart. Strålkastarna kan dessutom kontrolleras under dagen om fordonet är utrustat med varselljus. Om lamporna dim och lysa vid acceleration eller med användning av elektriska tillbehör, batteriet kan vara svagt och bör kontrolleras av en mekanisk professionell.

Indikatorer

Vilka är symtomen på en svag bilbatteri?


En av de sista symptom på ett svagt batteri är batteriet ljuset indikatorn kommer att vända på, när du kör eller efter start. Om detta ljus kommer på efter start och stannar i över fem mil, kan detta tyda på problem med batteriet eller elsystem. I det fall som den batteri tänds under körning, bör fordonet tas till en plats där makt batterinivån kan kontrolleras.