mynewspapers.net

Vilka är fördelarna & nackdelar med biometriska programvara?

Vilka är fördelarna & nackdelar med biometriska programvara?


Biometri ger en lösning till säkerhet och identitet-kontroll behov att möta företag och myndigheter. I grundläggande termer analyserar biometriska programvara en fysisk funktion för att kontrollera identitet genom att jämföra den till en lagrad version av samma funktioner. Några vanliga typer av biometri är fingerprint skanningar, retinal skanning och ansiktsigenkänning. Medan tekniken ger fördelar, skapar ofullkomliga natur av tekniken också nackdelar.

Förbättrad säkerhet

De flesta säkerhetssystem beror på fysiska nyckel, kort eller lösenord, som användare ofta förlorar eller glömma. Förlust av nycklar och kort skapar möjligheten att obehöriga användare att få tillgång till säkra områden eller data. Användarna kan inte glömma eller förlora, utom i extrema förhållanden, de fysiska egenskaperna att biometriska programvara analyser. Detta förenklar ger tillgång till, till exempel hög säkerhetsområden, genom att knyta tillgång till ett svårt-att-exemplar fysiska kännetecken.

Minskad Administration

Biometriska programvara ger också organisationer med ett sätt att minska de administrativa kostnaderna. Organisationer måste spåra varje nyckel och kortet de ge ut till en anställd eller en medlem. Om du har förlorat nyckeln eller kort, måste organisationen minimalt registrera förlusten och låsa kortet ur systemet. Beroende på tillgång känslighet, kan förlusten även kräva ersättning av lås. Organisationen måste sedan utfärda, registrera och spåra utbyte kort eller nycklar. Biometriska programvara minskar den administrativa bördan för engångs inträde av biometriska uppgifter och, när den anställde eller medlem lämnar organisationen, en engångsavgift lockout eller radering av data.

Felaktiga resultat

En kärna problemet för biometriska programvara är frågan om falska resultat. Felaktiga resultat kommer i två huvudsakliga former. Biometriska system misslyckas någon gång att erkänna någon inom systemet. I andra fall kopplar systemet falskt en person med en annan användare i systemet. Båda typerna av fel leder till ett säkerhetsproblem.

Tekniska begränsningar

Den fysiska maskinvaran som fångar biometriska uppgifter och matar till programvaran ibland lider prestanda begränsningar. Dålig belysning och även placera av användaren kan hämma ansiktsigenkänning programvara i verkliga världen inställningar. Ansamling av smuts och fett, samt smetar på sensorer, begränsar effektiviteten av biometriska programvara. Väderförhållanden, som regn, snö och värme, kan påverka negativt biometriska system också.

Social acceptans

Medan det finns utbredd förståelse för fördelarna med biometrisk teknik, kvarstår vissa farhågor, med sekretess högst upp listan över invändningar, enligt en studie från 2009 forskning utförs av TechCast. Mycket unik natur av biometriska kännetecken gör det möjligt att använda dem för att spåra medborgareförehavanden i en utsträckning som skulle utgöra intrång i privatlivet. Andra frågor inkluderar säkerhet biometriska uppgifter och genomförandekostnaderna.