mynewspapers.net

Vilka är farorna med andas Helium från en Tank?

Vilka är farorna med andas Helium från en Tank?


Helium är normalt återfinns som en gas vid rumstemperatur. Eftersom det är relativt stabila och lättare än luft, är det vanliga att göra ballonger float. Även om andas in en helium-syre blandning kan vara fördelaktigt--det minskar toxiciteten av kväve och syre i divers tankar--kan andas in ren helium från en tank ha skadliga effekter.

Kvävning

Eftersom kroppen har ingen användning för helium, andas in den tränger undan syre och kan leda till kvävning om för mycket andades.

Tryck

Helium som finns i tankar under högt tryck och kommer att utvisas snabbt vid inandning ur en behållare, möjligen sprängas sönder lungorna.

Att undvika fara

Andas in helium från en ballong är säkrare än andas in det från en tank eftersom helium i en ballong är vid samma tryck som atmosfären.

Effekter på kroppen

Andas in helium gas har ingen reaktiva effekter på kroppen. Den ändras endast hastighet ljud resor--till en högre frekvens än i luft--ger människor som andas det en pipig röst.

Extrem fara

Andas in flytande helium lagras i någon slags behållare skulle vara farligt eftersom det är flytande och lagras vid extremt låga temperaturer.