mynewspapers.net

Vilka är biverkningarna av Vetmedin hos hundar?

Vilka är biverkningarna av Vetmedin hos hundar?


Vetmedin är ett läkemedel som används hos hundar som lider av hjärtsvikt. Vetmedin fungerar genom att öppna blodkärlen i hjärtat att förbättra blod flöde och minska arbetsbördan för Hundarnas hjärtat.

Vilka är biverkningarna av Vetmedin hos hundar?

Allergiska reaktioner

Hundar med vetmedin kan ha en allergisk reaktion på medicinen. Symtomen är svullnad av ansikte, tunga eller läppar, nässelutslag och andningssvårigheter.

Respiratoriska problem

Vetmedin har potential att orsaka problem med det respiratoriska systemet, som arbetat andning, hosta och vätska ansamlas i lungorna eller buken.

Tarmrörelser

Vetmedin kan orsaka diarré, som kan vara mild till svår, beroende på den enskilda hunden.

Ytterligare biverkningar

Hundar kan också uppleva blek tandkött, svaghet, dåsighet, skrapa eller dålig aptit. I svåra fall kan det finnas beslag, chock eller koma.

Överdos biverkningar

Symtom på en vetmedin överdosering inkluderar hosta, svimning, flytande ackumulering i buken eller lungor, aptitlöshet, diarré, andningssvårigheter, dåsighet och svaghet.