mynewspapers.net

Viktigaste Control principerna för HACCP

Viktigaste Control principerna för HACCP


Hazard Analysis kritiska kontrollpunkter är en metod för kvalitetskontroll av livsmedelsindustrin. Livsmedelssäkerhet för allmänheten är viktigt, sedan utbrott av sjukdomar som salmonella kan utlösa förödelse. För HACCP ska fungera, har igång precis vid gården genomförts till bordet, i ett hem eller i en restaurang North Carolina State University har diskuterat principerna bakom HACCP. Genom att införa principerna för HACCP, försäkrar alla inblandade med mat dess säkerhet.

Analys

Den första principen är analys. En checklista har utarbetas av anläggningen, och alla ar risken för nedsmutsning måste identifieras och korrigeras. Analys är inte en snabb och enkel process. Alla områden måste vara inspekterade och korrigerande åtgärder vidtas. Till exempel måste en restaurang överensstämma med dess lokala hälsoreglementet institutionen. Om analysen visar att alla brister måste detta korrigeras.

Kritiska punkter

Den andra principen är att identifiera kritiska styrpunkter. Kritiska kontrollpunkter finns åtgärder som måste tillämpas för att garantera livsmedelssäkerhet i kritiska områden. En stor mjölkförädlare har exempelvis att säkerställa att maskinerna är saneras per hälsa Institutionen riktlinjer. Detta är en CCP. Det är avgörande att processorn sanitise maskinen för att förhindra kontaminering av patogener.

Gränser

Den tredje principen är upprättandet av gränser. När de kulturella kontaktpunkterna har identifierats, måste gränser identifieras också. Till exempel i en restaurang, måste kylda livsmedel hållas under en viss temperatur, per avdelning hälsoreglementet. Detta är en gräns. Om maten är tillåtet att värma, gränsen överträds och korrigerande åtgärder vidtas.

Övervakning

Alla principer kommer inte vara effektiv om kontinuerlig övervakning är fastställt. Till exempel identifierat regelbundna hälsokontroller institutionen av en restaurang ett hörn som ständigt inte rengörs. Uppföljning säkerställer att hörnet rengörs varje kväll. Ett annat exempel är hur en tappning företaget av såser måste alltid övervaka renhållning av maskinen så maskinen hålls ren.

Åtgärd

Om en brist finns, måste åtgärder vidtas för att rätta till problemet. Det kan vara bra att identifiera ett problemområde, men hela HACCP-systemet kommer att vara värdelösa om inte åtgärder vidtas. Ett exempel är när en ugn identifieras som ett problem, eftersom det alltid går sönder och lämnar mat rå. HACCP är ineffektivt om ingen fixar eller ersätter ugnen.

Records

Journalföring är obligatoriskt i HACCP-processen. Korrekt dokumenterade förfaranden måste formellt skrivas och ett register över samtliga brister Funna (och korrigerat) måste hållas. North Carolina State University rekommenderar en enkel registrering system, så länge alla relevanta detaljer skrivs.

Kontroll

Kontroll är lika viktigt. Kontroll ger en återkoppling till folket om HACCP och ger ett riktmärke om vad som fungerar och vad som inte. Den största förståelsen är att HACCP inte är en statisk process. Det måste verkställas kontinuerligt. Kontroll säkerställer uppdrag som ageras på.