mynewspapers.net

Vikten av att använda ramsor att lära sig språkAtt lära sig ramsor är viktigt eftersom de förbättrar språk, kognitiva, fysiska och sociala utveckling. Barn utvecklar mun och tunga muskler genom att tala rim och öka minne och minns färdigheter. Höra ramsor hjälper barn lära sig hur ljud sätts samman till göra ord och meningar, och barnen börjar förstå rytm och böjningsformer av språk. Alla dessa komponenter av barnvisor stödet ett barn att lära sig språk.

Språkutveckling

Språkutveckling innebär en kombination av att lyssna och tala. När barnen lyssnar på ett rim, hör de hur ord och meningar skapas. Barnen börjar förstå språket och hur ord är ledade och formulerat, och de upplever rytm och Böjningar. Nursery rhymes också stödja utveckling genom att öka kunskapen om ordförråd. Uppmuntra barnen att tala barnramsor hjälper dem att utveckla sina uttal och mun muskler. Nursery rhymes är god praxis för dessa färdigheter.

Fördelar

Många fördelar framgår att lära sig ramsor. Förutom språkutveckling, barn kan lära sig memorering och läsförmåga. Rhymes inkluderar upprepning, och med hjälp av välbekanta rhymes ofta kommer att förbättra kort och lång sikt minne. Många RIM även matematiska färdigheter, såsom räkna bakåt från fem. Dessa typer av rhymes öka kunskaper om matematiska begrepp och sekvensering. Läsa RIM från en bok ökar barnets intresse för läsning, och barn njuta av att läsa till. RIM är kul och är användbara för social utveckling eftersom läsning eller deltar i ett rim verksamhet främjar banden mellan barn och vårdare.

Hur du använder RIM

Du kan välja RIM från en bok eller hitta rim på Internet. Använda traditionella rim och RIM som involverar finger lekar. Vara dramatisk under läsning eller recitera RIM; Använd en mängd vokala böjningar och även agerar ut scener. Upprepa rhymes ofta för att underlätta memorering. Turas säger rader av en bekant rim med ditt barn. Införa nya rim för att öka ditt barns repertoar och ordförråd. Registrera dig eller ditt barn recitera ett rim.

Betydelse

RIM är kul aktiviteter för barn och eftersom de är korta, barn kan uppmärksamma och njuta av upplevelsen. Memorera rhymes aktiverar ett barn att förstå regler och mönster av språket. När ett barn inser hur människor använder ord och meningar, är de mycket mer kunna läsa. Nursery rhymes också gynna kreativitet eftersom hörsel eller utagerande dem sätter bilder och idéer tillsammans med orden, som gör det möjligt för barn att använda sin fantasi. Om RIM inte används regelbundet, blir det svårare för barn att få läskunnighet som läsa och tala, och det kan också hämma kreativitet. Barnvisor med dina barn gör dem att växa och utvecklas.