mynewspapers.net

Vetenskapliga laboratorieutrustning & deras användningsområden

Vetenskapliga laboratorieutrustning & deras användningsområden


Vetenskapliga laboratorier använder särskild utrustning för att analysera prover för forskning och olika branscher. Medan vissa vetenskapliga apparater har utvecklats i komplexa bitar av maskiner, andra har förblivit relativt enkel och har inte förändrats mycket genom åren. Typ av analys som ett laboratorium gör avgör vilken typ av utrustning som ska användas. Det finns några vetenskapliga apparater som finns i de flesta laboratorier för allmänna studier.

Sammansatta Mikroskop

Mikroskop kommer i många olika typer och kan vara används en mängd olika sätt beroende på program. En av de äldsta typen av Mikroskop kallas sammansatta Mikroskop eller ljusmikroskop. Dessa används ofta att observera mycket små objekt eller organismer. Bakterier, svampar, fibrer, pulver, insekter, hår, vävnad och blodkroppar kan bedömas med hjälp av denna typ av Mikroskop i en mängd olika branscher.

Lätta spektrofotometer

Denna apparat används för att mäta mängden ljus som kan skickas genom ett visst urval. Det finns många olika maskiner på marknaden, men de flesta fungerar på samma sätt. En specifik våglängd av ljus passerar genom ett prov och mängden transmittans eller absorbansen mäts. Kemiska reaktioner som genomgår en förändring i färg i förhållande till koncentrationen av en okänd reaktant är bäst lämpade för analys med hjälp av denna apparat. Eftersom mängden ljus är i förhållande till varje uppsättning reaktioner, görs en trendlinje från prover av kända koncentrationer att bestämma koncentrationen av ett okänt prov. Lätta spektrofotometern spelar en värdefull roll kvantifiera relativa, minut förändringar i en kemisk reaktion som inte kunde göras med blotta ögat.

Gelelektrofores

Elektrofores kan separera objekt av intresse, främst baserat på storlek. En gel ligger i en apparat som ger en elektrisk laddning till ämnet. En elektrisk laddning skickas genom gelen och fungerar på alla prov komponenter lika. Elektricitet passerade genom gelen orsakar provet att flytta från en sida till den andra, med mindre fragment reser längre än de större. Gelelektrofores är vanligt i biologiska och medicinska laboratorier. Detta ger forskare en väg till avskilja fragment av nucleic syror, såsom DNA eller RNA eller proteiner att identifiera eller rena för analys. Olika former av apparaten är tillgänglig beroende på program där den ska användas.

Destillationsapparaten

Kemiska laboratorier har oftast att separera blandningar av kemikalier genom olika processer. Ett sätt att separera flytande kemikalier på grundval av deras kokpunkter är destillationsapparaten. En flytande blandningen värms upp till en viss temperatur att uppmuntra en specifik kemisk att förvandlas till ånga. Ångan färdas genom en kondensator blir flytande igen. En fraktionerad kolumn kan användas när kokpunkterna av den blandningen kemikalier är relativt nära. Denna apparat används som ett verktyg för att både separera och identifiera kemikalier.

Agar plattor

Bakterierna levande organismer som behöver näring för att växa och dela. Agar plattor ger ett medel för bakterier att växa under särskilda förhållanden. De flesta agar plattor kommer att växa en viss typ av organismen om den finns. Selektivitet som plattorna erbjuder ge forskarna ett verktyg för att identifiera vissa arter av bakterier utifrån om de lever eller dör. En rad olika agar plattor används vanligtvis tillsammans att få så mycket information som möjligt. Vissa agar plattor kan blandas med antibiotika för att hämma tillväxten av bakterier av samma art men olika läkemedel motstånd.

Andra vanliga utrustning

Andra vanliga utrustning som finns i nästan varje laboratorium är provrör, bägare, en centrifug, kokplattor, fume hoods och utexaminerades cylindrar. Del av utrustningen kan ha ändrat under åren för att förbättra säkerheten, som att använda kokplattor i stället för bunsenbrännare. En spiskåpa används när farliga kemikalier som används. Luft och rök är riktade till en filter som samlar de skadliga ångor, att hålla dem ur miljön. Analytic skalor kan också hittas i vetenskapliga laboratorier att väga minut belopp av fasta kemikalier eller prover. En centrifug snurrar ett prov med höga hastigheter att separera elementen i urvalet baserat på massan. Pipetter är vanligen används för att mäta mängden i intervallet microliters. Denna kategori av utrustning varierar mycket beroende på de tester som utförs, men utan dessa små apparaturar, många tester skulle inte kunna utföras.