mynewspapers.net

Varför vänder bladen på ett SORGFLOR myrten Brown?

Varför vänder bladen på ett SORGFLOR myrten Brown?


SORGFLOR myrten först infördes till Förenta staterna från Kina i mitten av 1700-talet. Sin granna blommor, attraktiva höst lövverk och lummiga trädkronorna gör det en utmärkt dekorativ buske eller träd för en hem trädgård. En av de vanligaste sjukdomarna av SORGFLOR myrten är cercospora blad plats. Om din SORGFLOR myrten blir bruna blad, kan denna svamp vara problemet.

Symtom

I ett tidigt skede orsakar cercospora blad plats cirkulär eller oregelbundna bruna fläckar på bladen. Så småningom fläckarna kommer att öka, och på vissa sorter kommer de att vända från brun till gula eller ljus röd. Blad som angripits av svampen kan bli förvrängd innan förtid hoppar växten. Vanligtvis ställen börjar form på lägre blad nära basen av grenar och kommer att sprida sig uppåt och utåt genom trädkronorna tills alla löv är borta utom för ny tillväxt på gren tips.

Sjukdomen sprids

Cercospora svampen finns i både plantskolor och landskap. Diseased sticklingar är sannolikt källan till svampen i hem trädgårdar och andra landskap. Sporerna övervintrar på nedfallna löv av infekterade SORGFLOR myrten och sprids av vind på våren, reinfecting samma träd. Spore bildandet snabbar upp i slutet av sommaren, och detta är när du ser svampen sprids från nedre extremiteterna upp genom resten av trädet. Täta regnskurar och tung dagg kan också underlätta spridningen av cercospora blad plats.

Kulturell kontroll

Om cercospora blad plats är ett ständigt problem, kanske du vill överväga att ta bort din infekterade SORGFLOR myrten och ersätta den med en resistent sort som "Fantasy" eller "Carolina skönhet." I slutet av sommaren, samla in och förstöra alla nedfallna löv och kvistar, som de kan hysa övervintring svamp. Du kan behöva tunna ut planteringar runt din SORGFLOR myrten; överbeläggning minskar luftflödet och kan underlätta spridning av svampen. Frekventera applikationer av låg ränta kvävehaltigt gödselmedel, i stället för en stor applikation, kan också hjälpa undvika cercospora blad plats.

Kemisk bekämpning

Korrekt tidsinställda fungicid applikationer kan vara till hjälp för mottagliga sorter. Gör den första ansökan så snart som leaf ställen börjar bildas på de nedre bladen, vanligtvis i början till mitten av juli. Beroende på fungicid du väljer att använda, göra uppföljande program med antingen en eller två veckors mellanrum fram till September. Läs alltid tillverkarens etiketter noggrant.