mynewspapers.net

Varför stänger Rose bladen gul?

Varför stänger Rose bladen gul?


Rosa blad gulnar av olika skäl, inklusive näringsbrist, insektsangrepp eller sjukdom. Beroende på källan till gulfärgning, behöver din rosenbuske olika typer av behandling.

Näringsämnen

Gulaktig missfärgning förekommer från låg svavelhalt. Mix pulveriserad svavel i din jord att vitalisera bushen. Svavel kan sänka jord pH-nivåer, men blanda släckt kalk i marken kan returnera pH-nivåer till en hälsosam 6.5, säger Alan Toogood i sin bok "Rosor i trädgården."

Insekter

Röd spindel kvalster, vilket kan orsaka vitaktig eller gulaktiga blad missfärgningar, är nästan omöjligt att se med blotta ögat. Du kan se en infestation av söker silkeslen web strukturer på anläggningen. Spraya med en general-purpose bekämpningsmedel.

Sjukdom

Om svavel och bekämpningsmedel inte klara upp de gulaktiga blad, är din anläggning infekterad med ett vanligt rosa virus som angriper leaf xylem kanalerna, enligt "Skadedjur och sjukdomar" av Andrew Halstead och Beatrice Henricot. Rensa smittade blad att hindra viruset från att spridas.