mynewspapers.net

Varför Salt sänka fryspunkten för vatten?

Varför Salt sänka fryspunkten för vatten?


Rent vatten fryser vid 00 grader Celsius, men upplösa gemensam tabell salt i vatten sänker vanligtvis eller trycker ned, fryspunkten. Depressionen på fryspunkten är vad som kallas en "Kolligativa" fastighet ett antal salt partiklar upplöst, snarare än deras natur.

Dynamisk jämvikt

Vid 00 grader Celsius, kan vatten och is samexistera i s.k. dynamisk equilibrium. Vissa molekyler av isen smälter och vissa vattenmolekyler fryser, så den övergripande balansen mellan is och vatten är konstant.

Salt

Salt löser sig lätt i vatten, men kan inte koppla enkelt till solid is. När salt tillsätts vatten och is i dynamisk equilibrium ersätter den några av vattenmolekyler, störa balansen och minska graden av frysning. En lägre temperatur krävs för att uppnå jämvikt än en gång, så frysa pekar av bevattna faller.

Program

Depressionen på fryspunkten för vatten med salt är användbart för att göra glass, där is, vatten och salt kan blandas under 00 grader Celsius. Det innebär också att salt kan användas som ett billigt sätt för smältande is på vägarna och trottoarerna vid kallt väder.