mynewspapers.net

Varför min HP Laptop Skärm flimmer?

Varför min HP Laptop Skärm flimmer?


Skärmen flimrar är ett vanligt klagomål HP bärbara datorer. Uppgift om flimmer är när skärmen visar oscillerande vita, gula och rosa barer och rader. Det beror oftast på en lös anslutning eller en skadad tråd. Orsaker som leder till skärm flimmer omfattas ofta av tillverkarens garanti.

Orsakar

En fladdrande laptop skärm kan orsakas av en dålig LCD anslutning, där skruvarna som håller ledningarna på plats är lös. Alternativt kan ledningarna själv skadas på grund av slitage. Ofta, men kan en dåligt fungerande monitor bero på en felaktig LCD inverter.

Lösningar

En lös LCD anslutning kan rättas till genom att dra åt skruvarna som håller ledningarna på plats på moderkortet. Vid skadade ledningar eller en felaktig LCD inverter, skulle dessa poster behöva bytas.

Garanti

Om den bärbara datorn är under garanti, kontakta tillverkaren för problemen med skärmen. I annat fall konsultera en kvalificerad reparation-person som kan diagnostisera och åtgärda eventuella problem som relaterar till skärm flimmer.