mynewspapers.net

Varför kommer inte min vita Oleander blomma?

Varför kommer inte min vita Oleander blomma?


Oleander är stora buskar som producerar prålig, vit Blom. Oleander är i allmänhet lätta att ta hand om när korrekt planteras. När en oleander inte blommar, innebär det normalt en plantering problem.

Ljus

Oleander föredrar full sol förhållanden, med exponering för sex till åtta timmar av sol per dag. Otillräckliga mängder av solen bidra till minskad eller ingen blommande på annars frisk oleander.

Vinden

Oleander, liksom andra buskar, växa till en hedge-liknande struktur när planteras nära varandra. Medan häckar bilda perfekt vindskydd, kan överdriven vind exponering skada blommor och knoppar, bidrar till mindre än normalt blommande, enligt International Oleander Society.

Vatten

Oleander tål torka förhållanden när det är ordentligt etablerat. Medan torka inte kommer döda en växt, misslyckas många torka-exponerade växter blomma. Vatten Oleander med en hastighet av omkring 1 till 2 inches per vecka att uppmuntra blommar efter en torka.