mynewspapers.net

Varför kommer inte min Rose Bush Bloom?

Varför kommer inte min Rose Bush Bloom?


En rosenbuske kan misslyckas att blomma för en rad olika skäl. Rosenbuskar som inte får tillräckligt solljus, näringsämne bristfällig eller växer i jord med ett överskott av kväve ofta producerar inte blom till följd av dessa problem.

Solljus

Rosor kommer inte att producera blommar om de inte får en tillräcklig mängd solljus. Åtminstone behöver rosor sex timmar för full sol varje dag. Om din rosenbuske är en plats som är alltför skuggig att ge denna mängd sun, flytta den till en ljusare plats.

Nutrition

Rosorna behöver jord rika på kväve, fosfor och kalium. Om dina rosor inte är blommar, är det möjligt att din jord kan vara bristfällig i dessa näringsämnen. Använd ett gödselmedel som 10-10-10 eller 10-20-10 vara säker på att de får det belopp som de behöver.

Kväve

Kväve är ett viktigt näringsämne som behövs för en rosenbuske att frodas, men för mycket av det kommer att orsaka problem. När växter får ett överskott av kväve, tenderar de att producera mer grönska och färre blommor. Om du använder ett gödselmedel med hög kvävehalt, till exempel 30-10-10, prova att byta till en med ett lägre belopp. Det första numret representerar kvävehalten, så bör du leta efter en med ett antal 10 eller mindre för kväve.