mynewspapers.net

Varför behöver växter photosynthesis & cellandningen?Under fotosyntesen producerar växter ämnet de behöver för att överleva och lagra det tills de behöver den. Under cellandningen utföra växter kemiska reaktioner att utvinna energi från produkter av photosynthesis.

Fotosyntes

Under fotosyntesen omvandla växter ljusenergi till kemisk energi som levande organismer kan använda. Växterna absorberar vatten från marken och koldioxid från luften för att producera socker. Växter också frigöra syre som en biprodukt vid fotosyntesen.

Glykolys

Under Glykolys, växter konvertera enkelt socker kallas glukos till Pyrodruvsyra och producera energi. Denna process sker med eller utan syre i cytoplasman i växtceller.

Cellandningen

Under cellandningen använda växter syre att ytterligare bryta ner produkterna av Glykolys i mitokondrier av växtceller. Denna process släpper mer energi, koldioxid och vatten.