mynewspapers.net

Varför är min ceder träd dör?

Varför är min ceder träd dör?


Cederträd, som de flesta träd, måste vattnas djupt och underhållas väl. Att hålla träden tuktade, vattnas och friska kommer att minska risken för svampinfektioner, insekt infestationer och mineral- och näringsämnen brister.

Förebyggande/lösning

Cederträd kan dö på grund av brist på vatten, solljus eller infektion. Cederträd behöver direkt solljus, så minska eller ta bort något ljus blockerar tillväxt eller vegetation. Vatten trädet regelbundet och djupt, 1 - till 3-inches per vecka under sommarmånaderna. Ett väl vattnas och väl upplysta träd bekämpar sjukdomar och skadedjur.

Identifiering

Inspektera ditt träd Barken skador, speciellt nära roten kragen. Roten kragen är området mellan rötterna och stammen. Gräsklippare och gräsmatta utrustning kan skada Barken i detta känsliga område så att fukt och insekter att infektera och ruttna trädet. Skydda detta område genom att placera kompost runt oskadade träd eller stängsel runt skadade träd.

Typer

Nål mjöldagg, nematoder, rostar och barkborrar är alla vanliga sjukdomar finns på och i cederträd. Om ditt träd är smittad, kontaktar du en licensierad arborist som kommer att ta bort döda benen, diagnostisera problemet och ge behandling.