mynewspapers.net

Vad orsakar lågt kreatinin nivåerna?

Vad orsakar lågt kreatinin nivåerna?


Serum kreatinin är ett laboratorietest som utförs inom ramen för rutinmässig blod arbete och att underlätta diagnos av njursjukdom, inte komplettera brukade få muskler. Lågt kreatinin är ett tecken på minskad muskelmassa, som kan orsakas av sjukdom, försvagas eller åldrande.

Fakta om lågt kreatinin

Kreatinin är en nedbrytningsprodukt av kreatinfosfat, som används i sammandragning av skelettmuskulaturen. Produktionen av kreatin är beroende av muskelmassa. Därför är originalplan kreatin och kreatinin högre i större, mer muskulös människor än i mindre personer eller personer utan mycket muskler.

Lågt kreatinin nivåerna och njure hälsa

Kreatinin utsöndras av njurarna och dess nivå i blodet är en indikator på njure hälsa. Med normal njurfunktion, bör kreatinin i blodet vara konstant från dag till dag. Mycket små ökningar kan uppstå efter en proteinrik måltid.

Orsakerna till onormal kreatinin nivåerna

Förhöjt kreatinin är oftast på grund av problem med njurfunktion. Ökad nedbrytning av eller skada på muskel kommer också höja kreatinin, liksom ökning av muskel massa. Minskad blod kreatinin orsakas av minskad muskel massa.

Sjukdomar kopplade till lågt kreatinin nivåerna

Lågt kreatinin kan vara ett tecken på vissa sjukdomar som orsakar minskade muskelmassa, inklusive myasthenia gravis och muskeldystrofi. Dessa patienter kommer att presentera med svaghet, muskelförtvining och andra symtom förutom de onormala nivåerna.

Försvagas och lågt kreatinin nivåerna

Musklerna förtvinar när de inte används, och när muskel massa minskar, kreatinin nivåerna kommer att falla. Detta kan hända med en försvagade tålmodig, speciellt någon som förlorat muskeltonus från att vara sängliggande eller sjukhus.

Ålder och låga kreatinin

Äldre människor kan ha lägre kreatinin nivå, som muskeln massan tenderar att minska med åldern. Små barn har också en normal kreatinin nivå som är lägre än för vuxna.