mynewspapers.net

Vad händer med avloppsvatten?

Vad händer med avloppsvatten?


Avloppsvatten är avrinning från toaletter, duschar, handfat och tvättmaskiner. Fysikaliska och kemiska metoder rent avloppsvatten efter ankomst till en behandlingsanläggning. Filter, luftning och skiktad lösa eliminera mycket av de skadliga ämnena i avloppsvattnet. Kemikalier och strålning attack potentiellt skadliga mikroorganismer.

Flöde till reningsverket

Stuprör tratt bostads- och avloppsvatten till en behandlingsanläggning. Om möjligt, rinner avloppsvatten av enkla gravitationskraft i stället för pumpar. Filter tar bort partiklar och skitiga föroreningar från inmatning avloppsvattnet.

Luftning, ekologisk borttagning

Syre är bubblade genom avloppsvatten (luftning) för att fylla den naturligt löst syre förbrukas under naturliga organiska förfall. En lösa tank samlar vatten tunga i organiskt avfall. Avloppsvatten är inte störs i dessa tankar, så att organiska avfall till bildar distinkta lager över och under vattennivån. Tyngre än vatten organiska material sjunker till botten, medan föroreningar lättare än vatten (t.ex., oljor och fett) är skummad från toppen eftersom de utgör ett distinkta lager.

Bakteriell behandling

Klor eller ultraviolett strålning används ofta för att eliminera bakterier och andra skadliga mikroorganismer. En flod, sjö eller andra naturliga vatten bildande mottar behandlat vatten. Ibland, återanvänds Renat avloppsvatten för bevattning.