mynewspapers.net

Vad gör en kondensator för en generator?Generatorer producera ett elektriskt fält som kan störa radiomottagningen. En generator kondensorn rättar till problemet. Automobile generatorer är nödvändiga att ladda bilens batteri och köra bilen elektriska system utan att använda batteriet.

Generatorn

En generatorn konverterar motorn mekanisk energi till elektrisk energi i form av växelström. Det gör denna omvandling genom att snurra Stålborstar i hög hastighet nära koppar ringar att skapa ett elektriskt fält. Den elektriska strömmen generatorn producerar är utsläpp av fältet.

Kondensorn

Ordet kondensorn har ersatts av ordet kondensatorn när du refererar till typ av enhet som används som en generator kondensorn. En kondensator eller kondensator har inga rörliga delar. Den består av en isolator ansluten till två ledare.

Generatorn kondensator

Generatorn kondensatorer ses främst i äldre bilar. Moderna bilradioapparater är utformade till stor del med en inbyggd sköld mot generatorn alstras statisk. När en kondensator används, en av leder ansluter till generatorn och ansluts till marken. När en skillnad i spänning finns mellan leads, genereras ett fält. Överskottsenergi lagras i isolatorn, skärmning radiosände från de störningar som annars skulle släppas ut.