mynewspapers.net

Vad betyder för mycket kalium?

Vad betyder för mycket kalium?


Kalium är ett mineral och en laddade partiklar som klarar bedriva el inom kroppen, vilket inte gör kalium, så du måste få det i kosten. När nivåerna av kalium blir för hög i blodet, kallas hyperkaelemia, vilket händer när mer kalium kommer in i din kropp än njurarna kan eliminera. Medicinska experter vid American Society för Parenteral och Enteral Nutrition eller ASPEN, säga att för de flesta friska människor, ett högt intag av kalium från livsmedel i din kost inte nödvändigtvis korrelerar med att ha för mycket kalium i blodet. Men att ha höga nivåer i blodet är en viktig medicinsk angelägenhet som din läkare kommer att behöva lösa.

Funktion av kalium

Linus Pauling Institute säger 98 procent av kroppens kalium finns inuti vätskorna i cellen, medan natrium är mestadels utanför cellen. Det är avgörande för livet att kroppen kunna upprätthålla den rätta balansen mellan kalium och natrium i kroppen med hjälp av ion pumpar inom cellmembranet. Dessa pumpar använder energi att sparka natrium ur cellen och välkomnar kalium in i den. Detta är så viktigt funktion att institutet säger denna verksamhet ensam är ansvarig för uppskattningsvis 20 procent till 40 procent av vilande energiförbrukningen hos vuxna. Denna process är viktigt för hjärtat och andra muskler att fungera tillsammans med uttrycket av nervimpulser och cellernas ämnesomsättning.

Dragen av kalium förordning i kroppen

Enligt ASP har kroppen ett mycket effektivt sätt att kontrollera kalium nivåer i blodet. Kroppen ökar utsöndring när den har för mycket och håller till kalium när du inte har tillräckligt. Kalium nivåer blivit svårare att reglera om njurarna inte fungerar korrekt, du har en infektion eller du tar vissa läkemedel eller kosttillskott, till exempel.

Betydelsen av Hyperkaelemia

Hyperkaelemia definieras som en kalium i blodet större än 5,0 mekv/L, och är det sällsynt i normala situationer. ASPEN säger att även ett litet överskott av kalium i kroppen kommer att dyka upp som en kraftig ökning av din i blodet. Tecken på hyperkaelemia allmänt visas inte förrän blod koncentrationen överstiger 5,5 mekv/L. symtomen inkluderar muskelryckningar, svaghet, hjärtarytmi och andra elektriska förändringar i hjärtfunktion.

Orsakerna till Hyperkaelemia

ASPEN listar de läkemedel och kosttillskott som kan påverka blodnivåerna av kalium. Vissa kaliumsparande diuretika, såsom NSAID, ciklosporin och ACE-hämmare, kan minska utsöndring, medan Beta-blockerare och för mycket Digoxin kan orsaka en cellulär obalans. Kalium tillskott och vissa salt substitut kan onaturligt öka intaget. Du kan behöva titta på mängden kalium i din kost om du tar dessa mediciner, har njursjukdom eller din läkare märker förhöjda nivåer i blodet.

Fördelarna med kalium

Kalium finns i de flesta hela livsmedel såsom frukt, grönsaker, mejeri och hela korn, medan natrium är vanligare i bearbetade livsmedel. Inom varje grupp för vissa livsmedel mer kalium än andra. Exempelvis har torkad frukt som russin, aprikoser och plommon ett högre innehåll av kalium per portion eftersom de är mer koncentrerad. USDA rapporter som 1/2 dl russin har 54 mg kalium och anses vara en hög-kalium mat medan en lika stor mängd druvor har endast 93 till 105mg och anses ett lågt kalium val. Låga kost kalium intag verkar öka risken för vissa kroniska sjukdomar. Forskning diskuteras av Linus Pauling Institute säger högre dietary kalium intag har visat sig minska förekomsten av stroke, högt blodtryck och utvecklingen av njursten, samt förbättra bentätheten. Om inte din läkare begränsar ditt kalium intag, verkar äta livsmedel rika på kalium vara ganska bra för din hälsa.