mynewspapers.net

Vad betyder en låg tröskel av misstanke?

Vad betyder en låg tröskel av misstanke?


Som andra idiomatiska talesätt gör "en låg tröskel av misstänksamhet" inte mycket bokstavlig mening, så vad det refererar till kanske inte omedelbart uppenbara. Emellertid belyser en förståelse för de enskilda delarna av detta säger dess bildlig menande.

Att ha en låg tröskel

Att ha en låg tröskel för något innebär att du har en låg tolerans för det, eller alternativt att du är mer känsliga för det och upplever det lättare än den genomsnittliga personen. För att använda ett vanligt exempel, om du har en låg tröskel för smärta, kan det innebära att du inte kan tolerera mycket smärta, eller att du känner smärtan lättare än andra människor gör.

Misstanke om

Merriam-Webster definierar misstanke som "misstänka något fel utan bevis eller bevis som liten" eller "ett tillstånd av psykisk olust och osäkerhet." Människor upplever misstanke kan vara rätt eller fel i sina känslor att något inte står rätt, men Hursomhelst, de känner sig mer till historien än vad de har sagt uttryckligen eller kan bevisa.

Betydelse

Lägg de två delarna av detta säger tillsammans, och du förstår dess menande--en person med en låg tröskel av misstänksamhet är enkelt flyttas till ifrågasätta vad de säger, eller vad de har observerat och rädd, eller anta att något är fel. De kan uppleva dessa misstänkta känslor oftare och i fler situationer än andra människor.