mynewspapers.net

Vad är vygotsky's byggnadsställningar?

Vad är vygotsky's byggnadsställningar?


Sovjetiska psykologen Lev Vygotsky utvecklat den byggnadsställningar. Byggnadsställningar teorin beskriver socialt och pedagogiskt stöd för elever att lära sig nya begrepp, jämförbar med strukturer restes vid sidan av nybyggda byggnader. Byggnadsställningen stöder byggandet (införandet av nytt material) och tas bort efter avslutad (eller när lektionen är förstås.)

Zonplanera av Proximal utveckling

Vygotsky föreslås att lärande är beroende av zonplanera av proximal utveckling (ZPD), som han definierade som "avståndet mellan den faktiska utvecklingsmässiga nivån som bestäms av självständig problemlösning och potentiella utvecklingsnivå som bestäms genom problemlösning under vuxen ledning, eller i samarbete med mer kapabel like."

Inom ZPD

Vygotsky ansåg eleverna måste lära sig information inom deras ZPD att utveckla en relation med materialet, då byggnadsställningen måste tas bort helt form en förståelse.

Ny uppgift

Om en uppgift verkade utanför studentens förmåga med och utan byggnadsställningen, var det instruktörens ansvar att sträva efter en utmanande uppgift fortfarande inom studentens ZPD.

Social interaktion

Vygotskys byggnadsställningar stod frånsett andra teorier av tiden i dess införande av social interaktion som en nödvändighet i lärande.

Avancerade byggnadsställningar

Tilldela aktiviteter som är sannolikt spännande till student och sessioner för att berika kognitiva och sociala färdigheter är typiska för avancerade ställningar.