mynewspapers.net

Vad är syftet med organisationsstrukturen?

Vad är syftet med organisationsstrukturen?


Organisatoriska struktur är den hierarkiska strukturen inom en verksamhet där-av fodrar av myndigheten finns som dikterar banor av kommunikation, nivåer av makt, och skapar transparens för sådana arbetsuppgifter. Den organisatoriska strukturen representeras oftast av ett organisationsdiagram. Mindre företag vanligtvis inte har en sådan process som behöver inte och ägaren är normalt den viktigaste beslutsfattaren för all affärsverksamhet.

Syftet med att ha en organisationsstruktur

Syftet med att ha en organisationsstruktur är att den bestämmer hur anställda inom organisationen är samordnade och kontrolleras. Det skapar också insyn i hur organisationen kommunicerar genom olika nivåer av förvaltning av sina anställda.

Typer av organisationsstrukturen

Det finns främst två typer eller organisatoriska struktur och de är lång och platt. Dessa kan sedan definieras vidare till funktionella, divisions och matrix strukturer. Inom en funktionell struktur anställda delas upp i funktioner där-av de är specialiserade för att utföra denna uppgift. Inom en divisions struktur varje funktion i organisationen är grupperade i en division och en matrisstruktur layouten för en funktionell struktur är närvarande men med tilldelas projektgrupper där anställda arbetar över laget såväl som inom den tilldelade funktionen.

Fördelarna med organisationsstruktur

Genom att ha ger en organisationsstruktur på plats fördelar till företag. Verksamheten är strömlinjeformade och detta skall utföras mer effektivt och mer effektivt, vilket i sin tur sparar tid och pengar därmed skapa mer vinst. Avdelningar har tilldelat chefer, blir beslutsfattandet mer värdefull. En chef bör är ansvarig för detta område inom ett företag och därför i första hand kunskap om vad som behöver kommuniceras till verkställande ledning. Kommunikationsvägar tydligt anges och tillåta att information ska överföras på ett lämpligt sätt. Organisationsstrukturen tilldelar chefer att övervaka avdelningar anställda effektivitet tenderar att öka, är detta på grund av större riktning är närvarande. Anställda har en kontakt inom företaget också att ge råd av alla utbildningskrav eller bekymmer de kan ha eller verksamhetsförbättringar föreslår de kan väl. Som de operativa funktionerna i företag tenderar att köra bättre där det finns en organisationsstruktur tillåter ökat fokus sättas på kunden och kundtjänst en organisation kan erbjuda.

Nackdelar med organisationsstruktur

Det finns också nackdelar med att ha en organisationsstruktur på plats och en av de största nackdelarna är att när en struktur har lagts på plats blir det en mycket kostsam och lägligt process att ändra strukturen. Som en struktur blir mer inbäddad i en organisation kan det göra verksamheten mindre flexibel när det gäller reagerar på marknaden och de externa krav av produkter eller tjänster.