mynewspapers.net

Vad är syftet med ett pressmeddelande?

Vad är syftet med ett pressmeddelande?


Ett pressmeddelande är ett dokument som distribueras till journalister att ge dem information som de kan använda för att skriva en berättelse om en produkt, ett företag eller en individ. Distribuera pressmeddelanden i vissa situationer, exempelvis när de lansera nya produkter, vinna ett stort nytt konto, tillkännage ekonomiska resultat eller utse en ledande befattningshavare. De använder pressmeddelanden att effektivt kommunicera information kostnaden till kunder, potentiella kunder och opinionsbildare vars åsikter påverka uppfattningen av företaget.

Roll

Ett pressmeddelande är en form av obetalda publicitet i tidningar, radio och TV-stationer, och Bloggar. Det är en alternativ form av meddelande till reklam, där ett företag betalar för att placera information i media. För att vara acceptabelt för journalister, måste ett pressmeddelande ge saklig information som är nyhetsvärde och relevanta för den medelstora publik. Ett pressmeddelande meddelar att bygga en ny produktionsanläggning i ett område med hög arbetslöshet, till exempel skulle vara relevanta och nyhetsvärde att både lokala och nationella medier, samt bolagets kunder och investerare.

Medierelationer

Att förse journalister med pressmeddelanden hjälper dem att göra sitt jobb. Pressmeddelanden kan journalister att förse sina läsare med en aktuell bild av branschen de täcker, öka statusen för publikationen som en auktoritativ källa till information. Att hålla journalister informerade hjälper till att bygga goda relationer mellan ett företag och media, vilket leder till förbättrad täckning av bolagets verksamhet.

Förståelse

Faktiska pressmeddelanden bidra till att öka förståelsen för ett företag och bygga en positiv inställning till den. Detta kan vara viktigt om företaget stöter på problem och vill behålla sina kunder och investerare förtroende. Om exempelvis ett företag drabbas av större olyckor, till exempel en dator eller eld attack, och förlorar produktionskapaciteten, kan rykten cirkulerar i media som kan orsaka ytterligare skador på företagets rykte. En informativ pressmeddelande, fastställande av bolagets ställning och de åtgärder den vidtar för att återhämta sig, kan bidra till att återställa förtroendet om journalister har goda relationer med företaget och presentera berättelse på ett positivt sätt.

Trovärdighet

Ett pressmeddelande som leder till en nyhetsartikel i en auktoritativ publikation hjälper till att bygga trovärdighet för ett företag. Läsarna tror att journalister är oberoende och lita på att deras berättelser är baserade på fakta, i motsats till reklam som syftar till att övertyga. Trovärdighet kan vara en viktig faktor när potentiella kunder bedömer leverantörerna innan du gör ett sista köpbeslut. En artikel om ett företag i en inflytelserik management journal, till exempel kan bidra till att övertyga ledande beslutsfattare, såsom verkschefer eller finans direktörer, att de väljer rätt leverantör.