mynewspapers.net

Vad är syftet med en politik eller hälso-och sjukvård förfarandet?

Vad är syftet med en politik eller hälso-och sjukvård förfarandet?


Syftet med en politik eller hälso-och sjukvård förfarandet är att ge standardisering i dagliga operativa verksamhet. Riktlinjer och rutiner ger klarhet när det gäller frågor och aktiviteter som är kritiska för hälsa och säkerhet, rättsliga skulder och myndighetskrav som få allvarliga konsekvenser.

Politik

En policy är en allmän handlingsplan användas för att vägleda det önskade resultatet. Det är en riktlinje eller regel används för att fatta beslut. Syftet med en politik är att ge anställda de önskade resultat i organisationen. Politik är oftast bred, ange vad som ska uppnås och varför och besvara viktiga operativa frågor. Politik hjälper anställda att förstå sina roller och ansvar inom organisationen.

Förfarande

Förfarandena är genomförandet av politiken. De är specifika åtgärder används för att uppnå politiken. Förfaranden används för att styra verksamheten utan chefer att detaljstyra anställda. De är utvecklade för att vara användarspecifika; varje position kommer att ha sin egen uppsättning av operativa förfaranden. Förfaranden ange hur och när steg måste ske för att uppnå målen i en organisation.

Standardisering

Standardiserade riktlinjer och rutiner i vården har visat sig ge bättre vård, bättre resultat och lägre dödlighet. Riktlinjer och rutiner förbättra effektivitet och effektivitet i vården.