mynewspapers.net

Vad är SUV på en pet scan?

Vad är SUV på en pet scan?


Cancerceller multiplicera snabbare än normala celler, så de är mer aktiva. En positron emissions tomografi (PET) scan skapar bilder av cellernas aktivitet, med hjälp av standardiserade upptag värde (SUV) som ett mått. SUV beskriver aktiviteten på en viss plats jämfört med aktivitet på andra ställen i kroppen. En SUV läsning av 1 är normala mops aktivitet eller originalplan. En SUV på 2,5 eller större kan indikera metastaserande cancer aktivitet, men andra faktorer kan provocera fram över normala värden.

Bakgrund

I en PET scan får patienten en injektion av ett radioaktivt spårämne---oftast en typ av glukos---som celler kommer att absorbera. Han förblir fortfarande medan spårämne cirkulerar genom kroppen och cellerna foder på den. En speciell kamera tar bilder av kroppen och de områden där cellerna är mest aktiva visas som ljusa eller "heta" ställen. SUV läsa beräknade av Röntgenläkaren beskriver aktiviteten i varje aktiv punkt.

Användningsområden

SÄLLSKAPSDJUR skanningar är användbara för att upptäcka sjukdomar och skador på kroppen. Förhöjda SUV avläsningar kan indikera formation eller spridning av cancer, särskilt lymfkörtelcancer, lung, kolon-och prostatacancer, samt cancer i huvud och hals. SUV avläsningar ger också värdefulla data på blod flöde och hjärnans aktivitet, att hjälpa läkare att upptäcka kranskärlssjukdom, skador på hjärtat och neurologiska sjukdomar som epilepsi, Parkinsons, Alzheimers, Huntingtons och multipel skleros.

Fördelar

Andra imaging tekniker, såsom röntgen, beräknade datortomografi (CT) skanning och magnetisk resonans imaging (MRI) mäta densitet. PET scan är det enda verktyg som identifierar kemiska och metabola förändringar. Denna ökad cellulär aktivitet inträffar innan anatomiska förändringar i täthet, så SUV avläsningar som visar ökad biologisk aktivitet tillåta tidigare upptäckt av cancer och andra sjukdomar, däribland Alzheimers. SÄLLSKAPSDJUR skannar kan även undanröja behovet av invasiva kirurgiska metoder som ibland används för diagnos.

Begränsningar

SUV måtten är en beräkning som tar hänsyn till upptaget av radioaktivt spårämne jämfört med tid förflutit och patientens kroppsvikt. Denna formel kan kastas bort av ett antal faktorer, inklusive de senaste cellgiftsbehandling, okontrollerat blodsocker (som i fallet med en diabetiker), magerhet av kroppen, längd av fasta före testet, och patientens förmåga att vara stilla. Inflammation och infektion kan också orsaka falskt uppblåsta SUV avläsningar.

Överväganden

SÄLLSKAPSDJUR skanningar är dyrare än andra typer av diagnosverktyg och är inte lika allmänt tillgängliga. På grund av de många faktorer som kan orsaka felaktiga avläsningar, läkare normalt utföra PET-undersökningar i samband med andra tester, till exempel katt skanningar eller biopsier. Dessutom begränsa medicinsk försäkringsgivare, inklusive Medicare, villkoren under vilka de kommer att betala för PET-undersökningar.