mynewspapers.net

Vad är stenkolstjära desinfektionsmedel?

Vad är stenkolstjära desinfektionsmedel?


Stenkolstjära är en svart, klibbig halvhårda eller vätska som produceras av värme och rena kol i koksverk. Stenkolstjära desinfektionsmedel är gjorda av stenkolstjära produkter, stenkolstjära oljor och tjära syror och är märkta som bekämpningsmedel.

Ingredienser

Aktiva ingredienserna i stenkolstjära desinfektionsmedel är rå lätt kol olja, kemiska kol olja, omättade alkylcarboxylic syra natriumsalt, kokos fettsyra, natriumsalt, kresol, kol och rå tjära syror.

Användningsområden

Stenkolstjära desinfektionsmedel dödar bakterier, svamp, virus, parasit ägg och sjukdomsframkallande mikroorganismer. Denna produkt används i fjäderfä, nötkreatur och svin gård byggnader för att desinficera och sanitise golv, ytor och utrustning.

Varningar

Skyddshandskar, skyddsglasögon och Långärmat bör bäras samtidigt med stenkolstjära desinfektionsmedel, eftersom det är irriterande för hud och ögon. Denna produkt är inte att inandas eller sväljas. Etiketten bör bära en toxicitet varning, eftersom det är skadligt eller giftiga för människor och djur om inte används eller hanteras på rätt sätt.