mynewspapers.net

Vad är skräp kan modell strategi?

Vad är skräp kan modell strategi?


Sopor kan modellen är ett organisatoriskt beteende modell som utvecklats av Michael Cohen, som beskriver beteendet hos institutioner som organiserade anarchies.

Utveckling

Modellen utvecklades för att förklara hur beslutsfattandet sker i organisationer som upplever höga osäkerhet, vad som beskrivs som organiserad anarki. Detta orsakas av tre saker: problematiska inställningar, otydliga och dåligt förstådd teknik och en hög omsättning av organisatoriska positioner.

Strömmen av händelser

Sopor kan modellen ser inte beslutsprocessen som en sekvens av steg som börjar med ett problem och slutar med en lösning. Beslut är istället resultatet av oberoende strömmar händelser inom en organisation. Detta är problemet poäng, möjliga lösningar, deltagare och val möjligheter. Organisationen är en "soptunna" där dessa strömmar är rört.

Konsekvenser

Det föreslår fyra konsekvenser som uppstår från beslutsfattandet: lösningar kan föreslås även när problem inte existerar; val görs utan att lösa problem. problem kan kvarstå utan att lösas; vissa problem löses.