mynewspapers.net

Vad är skillnaden mellan havsvatten & sjövatten?

Vad är skillnaden mellan havsvatten & sjövatten?


Hav och sjöar lagrar de flesta av jordens vatten. I haven innehåller vattnet, känd som havsvatten eller saltvatten, salter. Sjöar, å andra sidan, lagra våra tillgång till färskt vatten. Havsvatten är i genomsnitt 96,5 procent vatten och 3,5 procent salter. De flesta av saltet i havsvatten är natriumklorid, som bordssalt, men en liten andel är magnesiumsulfat. Dessa salter kommer från vittring av vaggar, både magmatiska och sedimentära. Den högre salthalten i havsvatten står för skillnaderna mellan de två typerna av vatten.

Kokpunkt

Saltvatten har en högre kokpunkt än vatten. Färskt vatten kokar vid 100 grader Celsius samtidigt som saltvatten kokar vid cirka 104 grader Celsius.

Fryspunkt

Saltvatten har en lägre fryspunkt än vatten. Vatten fryser vid 00 grader medan saltvatten fryser vid-1,8 grader Celsius.

Densitet

Salt vatten har en högre densitet än vatten. Detta innebär som föremål flyter lättare i salt vatten.