mynewspapers.net

Vad är skillnaden mellan en mandel Bush & ett mandelträd?

Vad är skillnaden mellan en mandel Bush & ett mandelträd?


Både ätbara och prydnads mandel arter tillhör samma släkte--Prunus. Ätbara mandel nötter kommer från P. dulcis, västra Asien. Det finns flera buskiga blommande mandel arter, men de mest populära är Prunus glandulosa, dvärg blommande mandel.

Egenskaper

Mandel träd och buskar har liknande blad och rosa eller vita blommor. Den mest påtagliga skillnaden mellan träd och buskar är växtsätt. Buskar har flera stammar, träd endast en. Andra skillnader kan omfatta vissa eller alla av följande: arter, höjd, bredd, förmåga att bära frukt och härdighet.

Mandelträd

Prunus dulcis, ätbara mandel, är samma höjd--10 till 15 fot lång--som några av de buskiga arterna men odlas oftast som ett litet träd. Förutom att vara en produktiv muttertree, är P. dulcis en härlig prydnadsväxter med fem petaled vit eller rosa vårblommor. Den trivs i USDA zoner 7 till 9.

Buskiga mandlar

Dvärgen blommande mandel, har Prunus glandulosa, en fördelande vana, växande 4 till 5 fot lång och 3 till 4 fot bred, med enkla eller dubbla blommor. Det är också den mest kalla-toleranta mandel, härdig till USDA zon 4. Som vissa andra buskiga arter producerar den sällan frukt.