mynewspapers.net

Vad är Redeemable skuld?Ett företag som utfärdar företagsobligationer för att samla in pengar behövs i verksamheten på kort sikt och lång sikt. Dessa obligationer kan inkludera lösas in obligationer och andra regelbundna skuld produkter.

Skuld definieras

En skuld är ett lån som ett företag måste betala tillbaka på förfallodagen eller under en viss tidsperiod. Exempel inkluderar kortfristiga skulder, till exempel konton betalas, och långfristiga skulder, till exempel obligationer som skall betalas.

Lösas in skuld definieras

En kan lösas in skulden, eller callable skuld, är en obligation som en låntagare kan återbetala innan dess mognad. Låntagaren betalar oftast en premie eller avgift till bondholder när en skuld löses.

Betydelse

Lösas in skulden produkter hjälper företag minska finansieringskostnader i löpande verksamhet. Exempelvis kan ett företag att lösa in en skuld med 10 procent ränta när marknaden priser genomsnittliga 7 procent.

Expert insikt

Ett företag anställer vanligtvis en bankrådgivare eller corporate finance specialist att granska ekonomiska trender och ge råd om lämpliga tidpunkten för utfärdande av inlösningsbara skuld.

Redovisning av inlösningsbara skuld

För att registrera utfärdandet av inlösningsbara skuld, en revisor debiterar kassakontot och krediterar kontot kan lösas in skulden. I redovisning terminologi innebär debitera ett tillgångskonto som pengar, ökar sin balans.