mynewspapers.net

Vad är orsakerna till trötthet & illamående?

Vad är orsakerna till trötthet & illamående?


Om du har dig både trött och illamående kanske då du undrar vad som händer inuti kroppen. Många kvinnor upplever dessa symtom när de är gravida, men det finns andra skäl förutom graviditet som kan orsaka trötthet och illamående.

Graviditet

Graviditet är det uppenbara skälet varför man kan känna sig trött och illamående. Som kroppen anpassar sig till den växande liv i den, går den igenom många förändringar under den första trimestern, varav två är trötthet och illamående.

Achrestic anemi

Achrestic anemi är en annan orsak till trötthet och illamående och liknar den blodbrist som orsakas av vitamin B12-brist, men den reagerar inte på att vitamin och fortskrider långsamt.

Medicinering

Biverkningar av medicinering kan inkludera illamående och trötthet. Om du har startat en ny medicin kan läsa listan över potentiella biverkningar. Det är inte ovanligt att illamående och trötthet att vara bland de som anges.

Kemoterapi

Kemoterapi biverkningar är illamående och trötthet, och cancer sig kan orsaka dessa två effekter före, under och efter behandlingarna.

Multipelt myelom

Myelom är en cancer i plasma celler och är ett sällsynt tillstånd med en låg överlevnad. Dess biverkningar är illamående och trötthet, och läkarna är fortfarande osäker på hur det börjar.