mynewspapers.net

Vad är orsakerna till dålig personlig hygien?

Vad är orsakerna till dålig personlig hygien?


Ibland fysiska, mentala eller miljömässiga förhållanden orsakar människor att ha dålig personlig hygien. Några av dessa villkor behandlas lätt, medan andra inte.

Hemlöshet

Vad är orsakerna till dålig personlig hygien?


Många hemlösa inte har tillgång till badanläggningar och har därför dålig personlig hygien. Som med andra aspekter av hemlöshet, är detta en komplicerad social fråga som inte är lätt fast.

Skada eller sjukdom

Vad är orsakerna till dålig personlig hygien?


En allvarlig skada kan orsaka vissa människor att utveckla dålig personlig hygien. Om de inte känner sig bekväm ber om hjälp med bad, kan detta villkor fortsätta tills deras skada läker. Detsamma kan inträffa när en sjukdom lämnar någon kände sig svag.

Psykisk sjukdom

Vad är orsakerna till dålig personlig hygien?


Ångest, depression eller andra psykiska sjukdomar kan göra det svårt för folk att hänga med bad. Behandling av sjukdomen är normalt krävs för att ta itu med detta.

Revolt

Puberteten är en svår tid för många preteens och tonåringar. Ibland gör de uppror mot puberteten med dålig personlig hygien.

Ålder

Att vara extremt gammal eller extremt ung kan göra det svårt att ha god personlig hygien. Bistånd behövs ofta.