mynewspapers.net

Vad är några alternativ till en kiselalger Filter?

Vad är några alternativ till en kiselalger Filter?


Någon med en tropisk fisk tank vet betydelsen av rent vatten. Behandling av vatten vanligtvis kräver användning av ett filter, som fällor sediment samtidigt som rent vatten att passera genom. Kiselalger filter erbjuder effektiv vattenfiltrering, men alternativ kan också användas.

Definition

Kiselalger filter hänvisar till en mekanisk filter som tar bort partiklar från vattnet via användning av kiselgur. Kiselgur, en typ av mjuka sedimentary vagga, består av ihåliga, mikroskopiskt små partiklar. I filtrering applikationer, kiselgur filtrerar bort partiklar kan passera genom filtret standardpapper.

Micron Filter strumpor

Micron filter socks erbjuder ett alternativ till kiselalger filtret. Micron filter fälla sediment partiklar så små som en micron, eller 1/1000-dels av en millimeter. Micron filter strumpor, ett tyg micron filter bestående av ett öppet slut och en sluten, avlägsna mycket fina partiklar från vattnet som organiskt avfall, damm och förhindra större objekt från igensättning filter pump motorer.

HETA Magnum

HET (hang-på-tank) magnum filter erbjuder också ett alternativ till kiselalger filter. I stället för en strumpa innehåller heta magnum filter en skum ärm eller hög porositet förfilter att fånga större skräp. Ett kolfilter upplöses sedan organiska föroreningar. Eventuella återstående, micron stora partiklar filtrera genom ett veckat, micron patron som arbetar tillsammans med ett intag sil.