mynewspapers.net

Vad är koefficienten för konsolidering?

Vad är koefficienten för konsolidering?


Konsolidering är den parameter som används för att beskriva takt med vilken mättad lera eller andra jorden genomgår konsolidering eller packning, när de utsätts för en ökning av trycket. Är det mått i kvadratcentimeter per sekund eller kvadrat inches per minut.

Mätning

Koefficienten för konsolidering kan mätas i ett laboratorium. Processen innebär att mäta förändringen i höjden på ett jordprov eftersom den är laddad i steg. Konsolidering kan bestämmas genom att markera förändringen i höjd mot logaritmen eller kvadratroten av tid.

Endimensionell konsolidering

Koefficienten för konsolidering mäter endimensionell konsolidering eller konsolidering som uppstår när jorden upplever ingen laterala stam. Detta är godtagbart för mest praktiska problem, där det är acceptabelt att anta att läckage och stam förekommer endast i vertikal riktning.

Typiska värden

Typiska värdet för koefficienten för konsolidering för hård lera är 0.002 in2/min. fibrösa torv mark, å andra sidan, har ett vanligt värde på 0.1 in2/min.