mynewspapers.net

Vad är innebörden av konto beteckningen i fråga till ett bankkonto?

Vad är innebörden av konto beteckningen i fråga till ett bankkonto?


Konto beteckningen är en term som används när man talar om en mottagare av ett bankkonto. När en individ med ett bankkonto dör, är konto beteckningen den form som anger till vilken kontot ges.

Bankkonton

De flesta bankkonton kräva kunder att fylla i ett konto beteckningen form, enligt HSA Bank. Vid dödsfall säger denna form som ägande ska överföras.

Beståndet

De flesta emittenter av aktier och fonder också kräva investerare att fylla i ett konto beteckningen formulär att bestämma vem som skulle få äganderätt vid dödsfall, säger HSA Bank.

Pensionsplaner

Många planer för 401 (k), tillsammans med andra pensionering program, kräver konto beteckningar, enligt HSA Bank. Som med andra typer av konton, anger denna form vem som får rättigheterna på kontot vid dödsfall.

Fullmakt

Individer med fullmakt över någon kan också behöva fylla i ett konto beteckningen formulär, enligt M & T Bank, N.A. I det här fallet ger form en annan enskilda rätt att kontroll fullmakt fördelar över någon.

Ändra kontot beteckningen

Ett konto beteckningen formulär fyllas i varje gång stödmottagaren ändras.