mynewspapers.net

Vad är fördelarna med kristeori Intervention?

Vad är fördelarna med kristeori Intervention?


Många individer i kris använda gamla klara mekanismer som har fungerat för dem tidigare. De kan också imitera Svaren de har sett andra använda. Kristeori intervention är en pedagogisk process lärde till första responders och offret förespråkar för att hjälpa enskilda personer i kris. Framgångsrik tillämpning av krisen intervention protokoll hjälper människor lära sig nya sätt att hantera de utmaningar de står inför. Protokoll som fokuserar på att hjälpa offren anpassa framgångsrikt och överleva. Mycket lyckad intervention hjälper dem att växa.

Bakgrund

Krisinsatser är en mänsklig ansträngning att försöka minska lidandet för individer upplever en liv-förändra händelse. Vårdgivare, socialarbetare, akut responders och offret förespråkare är alla professionella ofta utbildade i intervention kristeori och protokoll. Vissa stora naturkatastrofer som jordbävningen och översvämningar är lätt kännas igen. Men att en individ, döden av en mycket älskade husdjur kan vara lika förödande. Intervention kristeori lär intervenienten nödvändig kompetens att hjälpa människor att överleva och så småningom gå förbi den förödande erfarenheten.

Behöver prioritering

Intervention teori varnar dem som är utbildade att erkänna omedelbara behov efter en kris eller katastrof. Fysisk säkerhet är den första frågan för krisinsatser. Föräldrar kommer att vara bekymrad över säkerheten för sina barn och andra familjemedlemmar. När det har fastställts att individen är medicinskt stabil, är det sedan viktigt vara säker på att hon känner sig säker. Intervention kristeori lär yrkesverksamma som arbetar med offer att identifiera och övervaka flera nivåer av säkerhet som krävs för att framgångsrikt känner säkrare.

Ventilation och validering

Krisinsatser lär att ventilation är en process som stödjer individens behov av att uttrycka sin oro. Lyssna och att låta honom berätta sin historia är avgörande för att hjälpa honom att förstå vad han upplevt. Kristeori intervention stöder intervenienten i förstå kulturella skillnaden i uttryck av reaktioner. Ett offer kan vara så förkrossad att han är oförmögen att ventilera i månader eller år efter händelsen. Krisinsatser utbildning hjälper en vårdgivare erkänna meddelande och identifiera den som potentiellt relaterade till en tidigare erfarenhet. Slutligen, den lär icke-fördömande lyssnar för att stödja enskilde genom processen där sina känslor och erfarenheter.

Beredning

Utbildning i intervention kristeori erkänner vissa testade protokoll som hjälper en individ att flytta genom contimium av känslor, fysiska och psykiska behov i ett sätt som resulterar i det bästa resultatet. Utbildning hjälper dig att erkänna individens behov av att planera för nästa timme, dag, vecka och månad. Att veta vad som väntar och hur att förutse nästa steg hjälper de som behöver gå vidare. Om du är en utbildad intervenienten kommer du att mer än en förstående lyssnare. Du kommer att kunna använda vissa protokoll, kunskaper och rescoures som kan mobiliseras för att hjälpa en enskild flytta lyckat genom ett liv-förändra händelse.