mynewspapers.net

Vad är en trefas skelettscintigrafi?

Vad är en trefas skelettscintigrafi?


En skelettscintigrafi identifierar ändringar i hur ben växande eller bryta ner. I en tre-fas skelettscintigrafi genomsöks ben tre gånger, flera timmar apart.

Hur en genomsökning görs

För en skelettscintigrafi injiceras ett radioaktivt material i en ven. En kamera skannar långsamt din kropp, ta bilder av hur mycket radioaktivt material samlar i dina ben.

Varför en skelettscintigrafi?

En skelettscintigrafi görs för att identifiera avvikande händelser i ben, som tumören, infektion eller fraktur.

Tre fas Bone Scan

I en tre-fas skelettscintigrafi är tagna direkt efter injektion, fyra timmar efter injektionen och 24 timmar efter injektion, enligt University of Tennessee medicinska Center.

Varför ett tre fas ben Skanna?

En tre-fas skelettscintigrafi görs om din läkare misstänker du har osteomyelit, ett ben inflammation orsakas av bakterier eller virus.

Överväganden

För varje skanning, måste du ligga orörlig i ca 20 minuter.