mynewspapers.net

Vad är en säljarens koncession inteckning?

Vad är en säljarens koncession inteckning?


I en inköpstransaktion, när en säljare ger låntagaren medlen från den avslutningsfras som ska hjälpa till med handpenningen eller stängning kostnader, är det känt som en säljarens medgivande. Detta är tillåtet i vissa inköpstransaktioner.

Betydelse

En säljarens koncession kan hjälpa en låntagare som inte kan producera en handpenning eller betala för stängning kostnader, men fortfarande har råd med den nya månatlig betalningen, för att köpa ett hem.

Funktion

Typiskt, en säljare bara ökar priset på försäljning av bostad att täcka kostnader för låntagaren.

Tidsram

Medan säljarens koncession är noterade och specificerade i försäljningsavtalet, sker inte själva transaktionen förrän tabellen stängning.

Överväganden

Vissa långivare kommer inte att tillåta en säljarens medgivande för en handpenning, men kommer för stängning kostnader. Det är låntagarens ansvar att hitta en långivare som kommer att teckna inteckning på detta sätt före undertecknandet ett köpeavtal.

Missuppfattningar

Medan en inteckning transaktion där säljaren ger låntagaren fonderna på balansdagen kallas en säljarens transaktionen inteckning av många låntagare, är det faktiskt känd som en inteckning med en säljarens medgivande.