mynewspapers.net

Vad är Differrence mellan förnybara & återanvändbar energi?

Vad är Differrence mellan förnybara & återanvändbar energi?


I eco-savvy kan 2000-talet känna olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön hjälpa dig göra miljövänliga val. Tre huvudtyper av energiresurser är förnybar, icke förnybara och återanvändbara.

Förnybar resurs

Förnybara resurser är snabbt utbytbara, enligt US Energy Information Administration. (Se Ref. 1) Solenergi är exempelvis förnybar eftersom solen ger en ständig ström varje dag, som inte går över tiden. Detta är i motsats till icke förnybara resurser som petroleum, som köra helt eller tar miljontals år att fylla på.

Återanvändbara resurs

Återanvändbar energi är en resurs som människor kan använda flera gånger, enligt Harcourt skolan förlagens vetenskap ordlista. Till exempel är luft en återanvändbar resurs, eftersom människor andas samma luft upprepade gånger.

Skillnaden

Termen återanvändbara definierar samma energi används om och om igen, medan förnybar definierar en energi som förnyas. Exempelvis är ett träd en förnybar resurs eftersom du kan växa en ny i den gamla 's rum. Om du återvinna papper från trädet för att göra nytt papper, blir det en återanvändbar resurs, alltför.