mynewspapers.net

Vad är det som kännetecknen renässanskonst stilar?

Vad är det som kännetecknen renässanskonst stilar?


Förstå egenskaperna hos renässans konst stilar kommer att göra det möjligt att utveckla en djupare övervägande och uppskattning för konstverk. Konstnärer av denna tid handlade om olika sätt att skapa tredimensionella former och lägga till större emotionell påverkan i sina målningar. Renässansens konströrelse som spred sig genom Europa från 14 till 17-talen har lämnat ett bestående intryck på konstnärer.

Perspektiv

Renässansens konst gav hög prioritet till en konceptualisering kallas uppfattning. Perception är förhållandet mellan punkter på ett rutnät. Det placerar objekt så att de visas längs en Gränspunkt, skapa tredimensionella ritningar. En metod att åstadkomma detta är att skapa byggnader som om de vikande i målningen, som i Masolinos målning från år 1425, "St. Peter Healing en krympling och Uppf÷dning av Tabitha." Två byggnader visas bredvid varandra med samma horisontpunkten. En horisontpunkt skapar två parallella linjer som gör att en bild att konvergera på en enda punkt.

Sfumato

Sfumato är en vanligt förekommande teknik som visas ofta i renässanskonst. Tekniken skapar en kontrast mellan ljusa och mörka delar av målningen. "Mona Lisa" av Leonardo da Vinci, skildrar detta koncept perfekt med de mörka skuggor som skuggar delar av hennes ansikte. Denna teknik ger en grad av känslomässiga realism till arbetet och gör att konstnären att skapa ett intryck "på samma sätt som rök," enligt da Vinci.

Foreshortening

Konstnärer under renässansen utvecklat en teknik foreshortening för att skapa illusionen att ett objekt var mindre än det faktiskt var. Ett exempel på foreshortening, är illustreras med hjälp av bilden av en enkel låda, möjligt. En tredimensionell låda där kanterna är rakt upp och ner skapar inte foreshortening; dock av mete raderna visas utåt till en liten grad rutan kortare, även om raderna i rutan nonforeshortened och rutan foreshortened är lika långa.

Chiaroscuro

Casual observatörer kan förvirra chiaroscuro med sfumato, eftersom båda tekniker använder ljusa och mörka kontraster. dock med chiaroscuro gäller tekniken hela sammansättningen att skapa en känsla av volym. Kanten av en kvinnas ben, mörkare på sidorna mot en mörk bakgrund, skapar till exempel en tredimensionell form för att ge kontrast och volym. En stor skillnad mellan sfumato och chiaroscuro är avsikten bakom skuggningen: känslomässiga realism kontra volym och kontrast.