mynewspapers.net

Vad är det som kännetecknen en folkhjälte?

Vad är det som kännetecknen en folkhjälte?


En folkhjälte är en typ av hjälte som får denna status baserat på personlig prestation eller några åtgärder som erkänns av andra som revolutionerande. Medan de flesta av egenskaperna av folkliga hjältar varierar från hjälte till hjälte, finns det några som är enhälligt och avgörande för definitionen av folkhjälte. Annars har mycket av vad som definierar folkhjälte att göra med hans eller hennes personliga bedrifter.

Utbredd samhällets erkännande

Det finns bara en verkligt avgörande komponent definiera folkhjälte och det har att göra med utbredd erkännande av personen som heroiska. Många människor begå handlingar av vänlighet och generositet, men som gör ensam dem inte en folkhjälte. När samhället är kunna erkänna en viktig gestalt av deras namn, personlighet eller gärningar, har sedan denna person uppnått status som folkhjälte.

Överdriven karaktär karaktär

Folkliga hjältar, kan så länge de har en tidigare nämnda avgörande kännetecken, variera i ett par olika sätt. Folkliga hjältar kan vara riktiga eller baseras på mytologi. I vissa fall kanske folk hjältar historiska siffror. I huvudsak alla fall, dock är arten av karaktären överdriven hänsyn till historien. Till exempel kan en folkhjälte beskrivas som inte behöva sova. Både fysiska och personlighet drag är dramatiserade. Mycket av vad som definierar en folkhjälte är svårfångade karaktär karaktär. Denna svårfångade karaktär härrör från överdrivna betoningen på personens fysiska och karaktär styrkor och svagheter.

Personlighet

Det finns några gemensamma personlighetsdrag av en folkhjälte. Folkliga hjältar tenderar att vara modig och villiga att möta motstånd. Överdriven tanke på folk hjältens karaktär, finns det starka betoningen på dessa egenskaper i den medföljande berättelser. Också, eftersom folkhjälte vanligtvis startar inte som sådan, men snarare når hans status som en folkhjälte med hans motivation, egenskaper som mod och motivation att söka ändra ges mycket vikt och sluta definiera folkhjälte.

Ledarskap och skydd

Folkhjälte tar vanligen på en roll av ledarskap och skydd. I traditionella folkhjälte berättelser, står vanliga människor i samhället inför en instans av orättvisa eller korruption. En person slutar upp att vara kraften att stå upp mot förtrycket och skapa den förändring som folk vill ha. Denna person slutar definieras som en folkhjälte, eftersom han eller hon tar på sig rollen som ledarskap krävs för att underlätta samhällsförändring. Denna individ ses då som en beskyddare i gemenskapen, ge individen folk hjälte.