mynewspapers.net

Vad är det Pråligt pekar av dieselbränsle?

Vad är det Pråligt pekar av dieselbränsle?


Diesel och motorer gynnas ofta för deras effektivitet, lång livslängd och låga underhållskostnader. Diesel fuel flampunkt eller lägsta förbränning temperatur, har ingen inverkan på motorprestanda men används som ett mått för säkerhet.

Flampunkt av dieselbränsle

Dieselbränsle tilldelas en flampunkt mellan 37.8 och 71.1 grader Celsius. Det Pråligt pekar av dieselbränsle varierar omvänt med dess volatilitet. Dess högre flampunkt gör diesel säkrare att hantera och lagra än bensin.

Definition av flampunkt

Flampunkt avser den lägsta temperaturen en kemisk vätska kommer att skapa en brännbar blandning av ånga med luften ovanför den. Flampunkten är en egenskap som används för att säkert hantera och använda bränsle. En kemisk vätska kan antändas vid dess flampunkt utan en öppen låga som en antändningskälla.

Diesel Fuel beskrivning och historik

Diesel avser typ av bränsle som används i motorer med kompressionständning. Sammansättningen av dieselbränsle varierar från petrokemikalier till vegetabilisk olja. Den förenande drag är att de alla kan användas i dieselmotorer. Det injiceras som en dimma vid tryck hundra gånger högre än de bensin injiceras. Paris-född tysk Rudolph Diesel uppfann motorn som bär hans namn i 1892.