mynewspapers.net

Vad är demens beteenden?

Vad är demens beteenden?


Personer som lider av demens gradvis förlorar sin förmåga att tänka och resonera. Även om inte varje person diagnosen demens kommer att uppleva samma uppsättning symtom, är vissa beteenden vanliga.

Tidiga beteenden

Patienten kan upprepa samma historia om och om igen, har svårt att hantera ekonomi och Visa humör och personlighet ändringar. (Ref. 2).

Tidiga oro

Rädslan kommer orsakar ofta en person med demens att dölja att han har ett problem. Ha tålamod och medvetna. (Ref. 2).

Mellanetapp-beteenden

En person kan bli desorienterad och börjar få samordningsproblem. Hon kommer troligen att förlora sin förmåga att köra och har allt svårare att ta hand om sina personliga behov. (Ref. 2).

Mellanetapp-oro

Vandra och falls kan bli ett problem. Se till att dörrar är säkra och installera grepp på duschar och bad. (Ref. 1).

Senare stadier beteenden

Patientens förmåga att ta hand om sig själv att fortsätta att erodera, liksom hans minne och resonemang. Så småningom, kan han vara inkontinent, oförmögen att tala och sängliggande. (Ref. 2).

Senare stadier oro

ABI V. Rayner, MD, M.P.H, skriva i amerikansk familj läkare, påstår att psykotiska beteenden såsom aggressivitet, vanföreställningar och hallucinationer för vårdgivare senare skede patienter, blivit mer av ett problem än patientens kognitiva svårigheter. (Ref. 3.)