mynewspapers.net

Vad är bättre: Elektroniskt eller mekaniskt skalor?

Vad är bättre: Elektroniskt eller mekaniskt skalor?


Människor ofta övervaka deras kroppsvikt hemma med skalor. Två vanliga typer av skalor är elektroniska, kallas även digital och mekaniska. Båda typerna ger ungefär samma ursprungliga nivå av noggrannhet, även om de skiljer sig i andra aspekter.

Elektroniska funktioner

Denna stil beräknar vikt genom en elektronisk sensor som läser stamnivå tillämpad ytbehandlar vikt. Resultaten visar på en digital avläsning skärm. Den digitala displayen är ofta lättare att läsa än en pekare på slå av en mekaniska skala. Elektroniska vågar kräver i allmänhet mindre justering över tiden eftersom de har minimal komponenter som kan bli något fel eller kräver kalibrering.

Mekaniska skalor

Mekaniska skalorna i läkarmottagningar som använder vikter och spakar för att beräkna vikt är mer korrekta än de som finns i hem som fungerar bara i vikt tillämpas när en person står på dem. Till skillnad från elektroniska typer har en mekanisk skala fjädrar som slits ut med tiden och kräver periodiska återställning. Hem mekaniska skalor är oftast billigare än elektroniska modeller.

Riktlinjer för användning

Ordentligt med antingen typ av skala ökar noggrannheten. Vågar kräva placering på en helt platt yta för att generera noggranna avläsningar. Med hjälp av skalan på samma tid varje dag och bära samma typ av kläder ser mer korrekt dagliga recensioner.