mynewspapers.net

Vad är asphyxial gripande?

Vad är asphyxial gripande?


Asphyxial gripandet är hjärtstopp orsakad av kvävning. I motsats till en hjärtinfarkt, som är en hjärtinfarkt orsakas av bristande blodtillförsel till hjärtat, orsakas en asphyxial gripande av brist på syre i blodet.

Syrebrist

Syrebrist är andningssvikt, som orsakar en mycket bristfällig tillförsel av syre till kroppen. Uppstår i drunknar offer, kvävning offer och under andra omständigheter som blockerar luftvägarna eller annat sätt förhindra intaget av syre.

Syrebrist

Kvävning förhindrar syre från att nå vitala organ, inklusive hjärtat, vilket leder till en utarmning av syre i blodet. Under kvävning fortsätter hjärtat att pumpa blod.

Gasutbyte

Cirkulationssystemet levererar normalt koldioxid till lungorna där det är utandad och blodet är reoxygenated. Under syrebrist upphör denna process. Koldioxid ansamlas i lungorna medan syretillförseln i lungorna är uttömda, vilket resulterar i hjärtstillestånd.

Gripande

Hjärtat kommer att sluta slå när syretillförseln är utarmat och tillräckligt koldioxid har samlats i lungorna. Detta kallas asphyxial gripande.