mynewspapers.net

Vad är amorf kristaller?

Vad är amorf kristaller?


Amorfa kristaller uppkommer vanligen i urinprov av hälso-och patienter. Flera typer av amorft kristaller finns var och en består av olika delar och bildar i specifika urin villkor. Utseende och surhetsgraden i urinprovet i fråga kan peka på specifika typer av amorft kristaller. Dock är ibland amorfa kristaller feltolkat som bakterier. Kristaller finns i friska patienternas urin, men de kan tyda på levern försämring eller levande sjukdom.

Mikroskopiska utseende

I Mikroskop visas, amorft kristaller som samlingar av små korn utan definierande form eller funktioner. Vissa kristaller, som kalcium oxyalate, visas som amorft kristaller tills tittade på vid en högre förstoring.

Amorfa Urates

Amorfa urates är kristaller som bildas i sur urin. Dessa kristaller består av element natrium, kalium, magnesium och kalcium. De visas gul eller gul-brun.

Amorfa fosfater

Amorfa fosfater är kristaller som bildas i alkalisk urin. De är vanligtvis färglösa.

Felidentifiering

Amorfa kristaller är ibland felidentifierad som bakterier. Noggranna observationer måste göras av utbildade personer att utesluta amorfa kristaller.