mynewspapers.net

Vad är alkaliskt fosfatas nivåer hos hundar?Alkaliskt fosfatas nivåer i hundar, ofta förkortat ALKP, bestå av viktiga leverenzymer som upptäcks när du kör blod arbete. Höga nivåer av ALKP kan vara vägledande för flera sjukdomar hos hundar som kräver lämpliga behandlingar.

Definition

Alkaliskt fosfatas påbörjar från en mängd olika vävnader finns i hundens kropp. Den består av enzymer mestadels utsöndras från levern och ben.

MetodAlkaliskt fosfatas värdena bestäms genom ett blodprov som kallas biokemiska profil. Detta blodprov bedömer funktionaliteten i inre organ, mäter elektrolyter och bestämmer mängden cirkulerande enzymer.

Värden

Normala alkaliskt fosfatas värdena hos hundar bör variera från 23 till 212 U/L (enheter per liter), enligt Dogcancer.net. Dock sådana värden kan variera från en lab och en annan och därför inte bör anses vara standard.

Betydelse

Höga nivåer av ALKP kan vara suggestiva Cushing sjukdom, nedsatt nodulär hyperplasi, gallgången obstruktion, ben sjukdom, cancer eller kan bero på administrationen av steroid läkemedel eller fenobarbital. Låga nivåer kan vara ett tecken på undernäring och svält.

Överväganden

Även om förhöjda nivåer av ALKP kan låta skrämmande, får ibland så höga nivåer inte orsaka någon klinisk märken. I sådana fall, övervakas efter att ha uteslutit systemiska sjukdomar, hunden ofta tills kliniska tecken visas (om någon), så att lämplig behandling kan inledas.