mynewspapers.net

Typer av vedeldade spisar

Typer av vedeldade spisar


Vedeldade bastuugnar erbjuda ett värme alternativ. Enligt Ace hårdvara, de tre huvudtyperna av vedeldade kaminer är box (strålar), lufttäta (cirkulerande) och pellet matad.

Box spis

Tänk på en gammaldags vedeldad spis, och det är en box spis. Box spis drar luft för förbränningen genom dörren, är inte tätt slutna, har ingen spjäll kontroll och släpper en hel del oförbrända gaser upp genom skorstenen. Det är inte säkert att lämna dem utan uppsikt när värme, enligt Ace hårdvara.

Lufttät spis

En lufttät spis har en sluten brännkammare och åtsittande dörr. Denna spis har också en luftintag spjäll som är manuellt styrda eller termostatstyrd för att låta luften cirkulera runt eldstaden och till kontroll av bränsleförbrukningen.

Pellet-Fed spis

Relativt ny pellets matad kaminerna använda en bearbetade träpellets, vanligen tillverkad av sågspån och kutterspån, matas in i kaminen förbränningkammaren elektroniskt. Pelletskaminer har en stadig och lätt kontrollerad bränslekälla, men elektroniska kontrollerna fungerar inte utan elektricitet.

Säkerhet

De potentiella säkerhetsrisker av vedeldade kaminer inkluderar överskottsvärme och gnistor eller flammor som kan orsaka en brand.

Överväganden

Traditionella vedeldade ugnar tenderar att släppa ut en massa gaser, men pellet utsläppen är så små att Environmental Protection Agency (EPA) även inte reglerar dem, enligt Consumer Reports.