mynewspapers.net

Typer av ledande redovisningsrapporter

Typer av ledande redovisningsrapporter


Ledande, också kallade management eller kostnadsredovisning, inriktat internt på information tas emot via extern redovisning. Ledande redovisning används för planering, styrning och beslutsfattande. Management revisorer beroende av normal bokslut inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, men också använda andra typer av redovisningsrapporter analysera företagsinformation. Dessa inkluderar produkt kostnadsrapporter, budgetar och resultatrapporter.

Kostnad rapporter

Ledande redovisning beräknar kostnaderna för artiklar produceras. Detta görs genom beaktande alla rå produktkostnader, overhead, arbete och eventuella merkostnader. Summorna är uppdelade efter mängder av produkter som produceras. All denna information sammanfattas i en kostnadsrapport. Detta betänkande gör chefer möjlighet att se självkostnader för varor kontra försäljningspriser. Det hjälper chefer plan och kontroll vinstmarginaler.

Budgetar

En huvudsaklig del av ledande redovisning är utarbetandet av budgetar. Budgetar skapas vanligtvis med hjälp av tidigare års budgetar och anpassa sig till framtida prognoser. Ett företags budget visar alla källor till intäkter och kostnader. Ett företag försöker uppnå sina mål och mål medan du bor inom budgeterade belopp. Chefer titta ofta in nya leverantörer att använda som leverantörer av råmaterial för att spara pengar. De också hitta sätt att öka försäljningen samtidigt minska kostnader.

Resultatrapporter

Ledande revisorer använda budgetar för att jämföra faktiska utgifter och intäkter till de budgeterade beloppen. Skillnaderna beräknas analyseras när nya budgetar och all information om dessa belopp är noterat på en rapport. Resultatrapporter beräknas varje år; vissa företag skapar dock dem månadsvis eller kvartalsvis. Dessa rapporter hjälpa chefer planerar för framtida behov i produktion samt kostnadsökningar.

Andra rapporter

Andra rapporter används också och utarbetats av ledande revisorer. Beställ rapporter används för att jämföra beställningar att orderingången. Dessa rapporter visar eftersläpningen information och om de beställningar var nog behövs. Dessa rapporter sammanfatta också om alltför många beställningar av specifika produkter beställdes, därför tvingar företaget att sitta på oanvända produkter inte behövs på gång. Affärsläget eller tillfälle rapporter skapas också, som hjälper chefer ta beslut om nuvarande och framtida situationer.